Pomozte hematoonkologickým pacientům léčit se doma

Pacienti s leukémií a po transplantaci kostní dřeně jsou ohroženou skupinou. Jejich léčba je velmi náročná, onemocnění navíc výrazně oslabuje imunitní systém a hrozí proto další zdravotní komplikace. Hematoonkologickým pacientům jsou tak pokoje nemocnic dobře známé. Díky telemedicíně však mohou zůstat doma obklopeni svými blízkými. Zároveň neriskují zdraví, protože na ně na dálku dohlíží ošetřující lékař.

Vzdálený monitoring není v současně době hrazen zdravotními pojišťovnami. Řada pacientů si jej tak nemůže finančně dovolit. A právě pro ně je tu náš Nadační fond Domácí Anděl, který tento způsob léčby hradí.

Záchrana lidského života na dálku

U hematoonkologických pacientů může dojít k sepsi – jedná se o celkovou reakci organismu na infekci. Stav se může zhoršit natolik, že dojde k selhávání orgánů. Mortalita je velmi vysoká a dosahuje až 40 %. Díky vzdálenému monitoringu, okamžitému alarmovému hlášení u dohlížejícího lékaře a včasné lékařské intervenci, dochází k okamžité hospitalizaci, nastavení medikace nebo další terapii. Je tedy možné kritickému stavu předejít a mnohdy zachránit lidský život.

přispět můžete na:

https://znesnaze21.cz/sbirka?id=pomozte-hematoonkologickym-pacientum-lecit-se-doma

nebo

https://www.alza.cz/media/vzdaleny-monitoring-10-pacientu-s-hematoonkologickym-onemocnenim-po-dobu-6-mesicu-210-000-kc-d5734201.htm

 

 

Pomozte dětským pacientům s těžkými respiračními problémy se léčit doma

Díky tomuto projektu mohou malí dětští pacienti s těžkými respiračními problémy zůstat pod dohledem lékaře doma. Jejich ošetřující lékař nepřestává být díky telemedicíně informován o zdraví dítěte a může upravit medikaci pacientovi na dálku.

Až 60 % dětí trápí respirační onemocnění a počet dětí s chronickým onemocněním neustále přibývá. Nejhůře jsou postiženy děti v Moravskoslezském kraji. Jedná se o nejrůznější alergie, astmata a další chronické plicní poruchy. Pravidelným vzdáleným sledováním fyziologických hodnot pacienta pomocí nejmodernějších přístrojů, kontinuálním sběrem ucelených dat o zdravotním stavu pacienta a nepřetržitým přístupem ošetřujícího lékaře k datům, má prokazatelně pozitivní dopad na celkový zdravotní stav dětského pacienta, včetně jeho psychiky.

Vzdálený monitoring není v současně době hrazen zdravotními pojišťovnami, a tak náš Nadační fond Domácí Anděl plně hradí tento způsob léčby pacientům, kteří si to nemohou finančně dovolit.

Přispět můžete na:

https://www.alza.cz/media/monitoring-6-deti-s-tezkymi-respiracnimi-problemy-v-domacim-prostredi-po-dobu-3-mesicu-67-500-kc-d5734199.htm

 

 

 

 

Program podpory Národní dohledové centrum

Program podpory “Národní dohledové centrum” je určen pro podporu pacientů, kteří na základě doporučení lékaře budou využívat služby vzdáleného monitoring, které poskytuje Národní dohledové centrum. Příjem žádosti je od 1.3.2016 – 31.12.2017. V případě zájmu se podívejte na www.ndcentrum.cz a stáhněte si žádost v sekci pro žadatele.

Program podpory Děti se léčí doma

Tento program je určen pro dětské pacienty, kteří na základě doporučení lékaře budou využívat služby vzdáleného monitoringu, které poskytuje Národní dohledové centrum. Program je určen pro děti chronicky nemocné, dlouhodobě nemocné, po zákrocích, kteří se mohou pod vzdáleným dohledem lékařů léčit ve svém prostředí – doma. Příjem žádostí od 1.2.2016 – 31.12.2017

Program podpory Fakultní nemocnice v Motole

Program podpory Fakultní nemocnice v Motole je určen pro podporu pacientů, kteří na základě doporučení lékařů Fakultní nemocnice Motol budou využívat služby vzdáleného monitoringu, které poskytuje Národní dohledové centrum. Příjem žádostí od 1.6.2016 – 31.12.2017

Program podpory Fakultní nemocnice Ostrava

Program podpory Fakultní nemocnice Ostrava je určen pro podporu pacientů, teří na základě doporučení lékařů budou využívat služby vzdáleného monitoringu, které poskytuje Národní dohledové centrum. Příjem žádostí od 1.8.2016 – 31.12.2017

Máte-li zájem o využití jednoho z výše uvedených projektů, vyplňte žádost a zašlete nám ji na adresu klara@domaciandel.cz.