Poslání nadace

Základním účelem tohoto nadačního fondu je přispívat a podporovat rozvoj asistovaného života pacientů, kteří budou pod neustálým dohledem odborníků, ale přitom budou žít v domácím prostředí. Zároveň je posláním nadačního fondu dostat do povědomí tento způsob péče, diagnostiky a monitoringu na dálku, mezi širokou skupinu obyvatel a organizací a tím následně zvýšit počet pacientů v takové péči.

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR v současné době nehradí pacientovi náklady na pořízení zařízení pro dálkový monitoring on-line a jeho použití pro domácí prostředí a z těchto důvodů řada pacientů zůstává v nemocnici, případně musí pravidelně a často docházet na ambulantní ošetření, i když by byla možná asistovaná léčba.

Chceme pomáhat těm, kteří to budou opravdu potřebovat a nemohou si to sami dovolit.

Věříme, že domácí prostředí, podpora blízkých a rodiny má výrazný vliv na psychiku pacienta a pozitivně ovlivňuje průběh léčby.Věříme, že tento způsob léčby je budoucnost zdravotnictví, nejen díky obrovským úsporám státního rozpočtu, ale zejména pro “lepší” život pacientů ať už chronicky nemocných, pooperačních a nemohoucích.

Aktuality

Memorandum o spolupráci s Domovem Slunečnice Ostrava

6.4.2016 podepsal Nadační fond Domácí anděl memorandum o spolupráci na projektu Vzdálená monitorace pacientů Domova Slunečnice Ostrava s využitím telemedicíny a služeb Národního dohledového centra. Tento projekt patří do programu podpory „Národní dohledové centrum“ a jeho cílem je zajištění vzdáleného monitoringu pacientů domova pro seniory, kteří trpí chronickými onemocněními a jejich zdravotní stav jim nevolí pravidelné návštěvy lékaře.

 

27. 1. 2016 Charitativní recepce

Video z události


_1490651
_1490710 _1500048 1 2 4 PAV_1340 rec1

 

 

 

 

 

Jak chceme pomáhat

Podporou rozvoje asistovaného života.

různými způsoby podporujeme léčbu pacientů v domácím prostředí, kde není akutně nutná hospitalizace

Bezplatným zapůjčením přístrojů

Zakoupením a bezplatným zapůjčením zdravotních přístrojů a zařízení nezbytných pro domácí léčbu a nepřetržitý monitoring pacienta.

Organizací vzdělávacích kurzů

seminářů a přednášek zajistit odbornou přípravu zdravotníků, pečovatelů a rodinných příslušníků pro poskytování asistence pacientovi v domácí péči.

Osvětovou činností

a publikováním zajistit šíření všeobecného povědomí o podmínkách, možnostech, výhodách a přínosech domácí léčby a vzdáleného monitoringu pacienta.

Zlepšení dostupnosti

této domácí léčby, zejména pro sociálně slabší pacienty v celé ČR.

Aktivní projekty

Program podpory „Národní dohledové centrum“

 

Program podpory “Národní dohledové centrum” je určen pro podporu pacientů, kteří na základě doporučení lékaře budou využívat služby vzdáleného monitoring, které poskytuje Národní dohledové centrum. Příjem žádosti je od 1.3.2016 – 31.12.2016. Pokud Vás to zajímá, podívejte se na www.ndcentrum.cz a stáhněte si žádost v sekci pro žadatele
 
 

Podporují nás

Cílem je sledování pacienta v domácím prostředí, s možností rychlé a kvalifikované pomoci v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Jako porodník bych si přál, aby se dal tento monitoring dat z domácího prostředí aplikovat také pro sledování těhotných pacientek. Zejména v případech rizikového těhotenství, kterých v dnešní době neustále přibývá.

Chceme pomáhat těm, kteří to budou opravdu potřebovat a nemohou si to sami dovolit.

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

Senátor, lékař

Projekt podporuji protože je nutné se postarat o naše rodiče a prarodiče osamělé lidi a sociálně slabší. Nemůžeme si myslet, že to udělá někdo jiný… Kdo by to byl?

Projekt Domácí anděl je skvělou možností, jak si péči o  nemocné ulehčit. Jak jim i sobě život zpříjemnit. Dopřát jim pocit jistoty, že se jim nic nemůže stát, i když jsou doma.

Nedělám si iluze, že budu vždy plná zdraví a sil. A proto se ráda zapojím do projektu, kterému fandím a věřím.

Barbora Šporclová Kodetová

Barbora Šporclová Kodetová

herečka

Jak nás můžete podpořit?

Finančními dary

Věcnými dary

Partnerstvím

Podporou „Staň se Domácím andělem“

Propagací

Formou grantů

Naši dárci

Naši lidé

Ing. Šárka Froňková

Ing. Šárka Froňková

předsedkyně správní rady
Blanka Kolibová

Blanka Kolibová

členka správní rady
Mgr. Soňa Kodetová

Mgr. Soňa Kodetová

členka správní rady

Jana Mašková

revizorka

Pro žadatele

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva