Finanční podporou hradíme pacientům,
kteří si to nemohou dovolit dálkový monitoring v domácí péči

Podporou rozvoje asistovaného života
pacientů v domácím prostředí, kde není akutně nutná hospitalizace pomocí dálkového monitoringu.

Organizací vzdělávacích kurzů
seminářů a přednášek zajistit odbornou přípravu zdravotníků, pečovatelů a rodinných příslušníků pro poskytování asistence pacientovi v domácí péči.

Osvětovou činností
a publikováním zajistit šíření všeobecného povědomí o podmínkách, možnostech, výhodách a přínosech domácí léčby a vzdáleného monitoringu pacienta.

Zlepšení dostupnosti
domácí léčby a telemedicíny pro pacienty v celé ČR.