mattel

Doma je doma – projekt díky společnosti Mattel

Díky získanému grantu od společnosti MATTEL se můžou děti po operacích
nebo chronicky nemocné léčit v domácím prostředí s využitím telemedicíny.

Dětští pacienti budou doma ve známém prostředí, ale pod dohledem lékaře
prostřednictvím dálkovému monitoringu životních funkcí.
Postupy a metody vzdálené monitorace mají vliv na průběh léčby a vývoj
zdravotního stavu dětských pacientů. Domácí léčba je pro dětské pacienty
to nejlepší, co současná medicína nabízí a jsme rádi, že tímto projektem
můžeme pomáhat.