Domácí Anděl & dm {SPOLEČNĚ}

Naše nadace Domácí Anděl je zapojena do projektu společnosti dm {SPOLEČNĚ}. Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a podpoříte náš projekt v této kampani „lajknutím“ zde.

Hlavním tématem projektu je monitorace dětských pacientů v domácím prostředí s využitím postupů telemedicíny. Nadační fond Domácí Anděl vybaví dětské pacienty sadou měřících přístrojů a přístrojů zajiš’tujících zpracování a přenos dat. Děti nemocné nebudou muset ležet v nemocnici a lékaři je budou monitorovat na dálku a tím je kontrolovat a upravovat medikaci. Děti budou v pohodlí svého domova a tím se zlepší jejich psychika a potažmo zdravotní stav např u těžkých diabetiků (kdy díky monitoraci na dálku mohou děti i chodit do školy a školky bez stresu), děti se svalovou dystrofii (kdy se monitorace využívá, protože hrozí udušení a poškození z nedostatku kyslíku a těžce nemocné děti před a po operacích, těžké astma a další diagnózy. Jejich hodnoty budou prostřednictvím Národního dohledového centra monitorovány z domácího prostředí a to 24 hodin 7 dní v týdnu ve spolupráci s ošetřujícím lékařem. Monitoring životních funkcí na dálku díky telemedicíně je moderní způsob, který pomáhá dětem být v nejhorších chvílích co nejvíce se svými blízkými a v domácím prostředí, popřípadě se zařadit do školního procesu. Je to moderní způsob léčby, který zatím bohužel nehradí ani pojiš’tovny ani sociální úřady na toto nepřispívají. Záštitu nad projektem a nadačním fondem převzala patronka Nadačního fondu Domácí Anděl herečka Barbora Šporclová Kodetová, jejíž maminka Sońa Kodetová je ve správní radě a také spousta renomovaných lékařů, jako například Prof.MUDr. Pavel Calda, CSc., Doc.MUDR. Taťána Maříková, CSc., a další. www.domaciandel.cz