img_4914

Nadační fond Domácí Anděl daroval Domovu Sv. Karla Boromejského telemedicínské přístroje na měření tlaku a EKG.

Děkujeme společnosti dm drogerie markt. Bez nich by to nešlo.
Na fotografiích z milého předávání za Nadační fond Mgr. Soňa Kodetová, za
Domov S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká a Ing. Monika Straková