img-2080

Poděkování NF Domácí anděl

Chtěla bych ještě touto cestou moc poděkovat za návštěvu Mgr. Soni Kodetové z NF Domácí anděl ve čtvrtek 17.5.2018. Klienti našeho domu s pečovatelskou službou byli nadšeni a moc na Vás vzpomínají. Děkujeme za předání dárků od DM drogerie markt, také za poutavé čtení z její knížky o Jiřím Kodetovi a následnou debatu. Příjemnou atmosféru setkání umocnil jeden z našich klientů, který na závěr pani Kodetové zazpíval a zarecitoval.

Mgr. Ivana Krásná
vedoucí Pečovatelské služby Praha – Radotín