Tento program je určen pro dětské pacienty, kteří na základě doporučení lékaře budou využívat služby vzdáleného monitoringu, které poskytuje Národní dohledové centrum. Program je určen pro děti chronicky nemocné, dlouhodobě nemocné, po zákrocích, kteří se mohou pod vzdáleným dohledem lékařů léčit ve svém prostředí – doma.