Program podpory Fakultní nemocnice v Motole je určen pro podporu pacientů, kteří na základě doporučení lékařů Fakultní nemocnice Motol budou využívat služby vzdáleného monitoringu, které poskytuje Národní dohledové centrum.