Domácí anděl pomáhá pacientům FN Motol

Memorandem o spolupráci Domácího anděla s FN Motol začala telemedicínská péče o pacienty s vhodnou diagnózou. Pacient, který bude vybrán ošetřujícím lékařem a kterému bude vzdálený monitoring doporučen jako vhodný způsob podpory léčby, bude poučen a bude-li souhlasit, obdrží přístroje pro sledování a měření, konkr. mobilní HUB s aplikací plus glukometr.

Způsob a plán monitoringu, včetně specifikace kombinace vhodných přístrojů definuje lékař. Na tom se dohodly Ústav vývoje a klinických aplikací v Ostravě, Fakultní nemocnice v Motole a Nadační fond Domácí anděl. Uzavřely mezi sebou Memorandum o spolupráci s názvem „Dlouhodobá monitorace diabetiků s neuspokojivou kompenzací v domácím prostředí s využitím telemedicínských aplikací a služeb národního dohledového centra“.

Cílem projektu je prokázat přínos aplikace telemedicínských postupů na vybrané skupiny chronických onemocnění z pohledu vývoje pacienta, prokázat přínos telemedicíny a Národního dohledového centra pro komunikaci mezi lékařem a pacientem, definovat pravidla výkonů telemedicíny pro vhodné indikace a diagnózy a v neposlední řadě prokázat, že telemedicína může být účelnou a efektivní součástí systému péče o chronicky nemocné.