Vznikl Nadační fond Domácí anděl, bude podporovat telemedicínu

Nadační fond Domácí anděl byl založen za účelem přispívání, podporování a rozvoje asistovaného života pacientů. Mimo jiné chce významně podporovat zavádění telemedicíny do standardních léčebných postupů a umožnit tak pacientům mít svůj zdravotní stav pod neustálým dohledem lékaře, i když budou žít běžným životem  v domácím prostředí. Patronkou Nadačního fondu Domácí anděl je herečka Barbora Šporclová Kodetová. „Posláním nadačního fondu je mimo jiné dostat do povědomí tento moderní způsob zdravotní péče, a umožnit tak rozšíření metody vzdáleného monitoringu mezi co největší počet pacientů“ zdůvodňuje patronka.

Víru v budoucnost telemedicíny má i spisovatelka Soňa Kodetová, manželka legendárního herce Jiřího Kodeta, která je členkou správní rady Domácího anděla. „Každý má svůj příběh péče o nemocného člověka. Já věřím, že i prostředí, přítomnosti blízkých a dobrá psychická pohoda má vliv na léčbu.  Myslím, že u vhodných diagnóz přináší telemedicína  nové možnosti, jak mít stav pacienta neustále pod kontrolou lékaře, a při tom zůstat v domácím prostředí. Jelikož telemedicína v současné době není v Česku hrazena zdravotními pojišťovnami, budeme pomáhat těm, pro které bude tento moderní způsob zdravotní péče přínosem, ale  nemohou si to sami dovolit,“ říká  Soňa Kodetová.

Charitativní recepci, pořádanou Domácím andělem, podpořili svým vystoupením Pavel Šporcl a Láďa Kerndl. Během této akce převzal Nadační fond Domácí anděl výtěžek z aukce, kterou uspořádala aukční síni Vltavín a ve které byla vydražena díla věnované umělci Adolfem Bornem a Petrem Faltusem. Na podporu domácí léčby aukce přinesla 49 tisíc korun. Další šek ve výši 900 tisíc korun převzal nadační fond od svých partnerů. “ Naší ambicí není zařadit se mezi největší nadační fondy, ale chceme být hospodárným fondem, který velmi účelově a adresně rozděluje maximum z přijatých darů mezi potřebné. V současné době již máme podepsáno několik společných memorand o spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb. Jsme rádi, že projevili zájem využít nabídky našeho nadačního fondu a díky vašim darům mohou zavádět moderní léčebné postupy pro své pacienty“ poděkovala všem dárcům Soňa Kodetová, členka správní rady nadačního fondu.

Nadační fond Domácí anděl, mimo jiné, podporuje klienty Národního dohledového centra, které spojuje lékaře a pacienty moderními komunikačními nástroji. Do rukou lékařů tak vkládá větší míru jistoty v rozhodnutích, pacientům a jejich blízkým přináší větší míru klidu a bezpečí.

Jak nám potvrdil MUDr. Jaroslav Januška, kardiolog, který se dlouhodobě věnuje využití telemonitoringu při léčbě svých kardiologických pacientů, sledování přes internet zrychluje diagnostiku některých poruch srdečního rytmu, umožňuje rychlejší úpravu léčbu, snižuje počty hospitalizací a návštěv u lékaře. Podobné zkušenosti mají i kolegové z plicní ambulance či diabetologie.

V diabetologii se, v rámci již realizovaných pilotních projektů, prokázalo zlepšení kompenzace cukrovky a ve větší míře se povedlo eliminovat kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků. Způsob vzdálené monitorace stavu pacienta ho zároveň lépe motivuje k dlouhodobému dodržování režimových opatření.  V současné době se ověřují i přínosy vzdáleného monitoringu u žen s rizikovým těhotenstvím.

http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/01/vznikl-nadacni-fond-domaci-andel-bude-podporovat-telemedicinu/

(Zdravotnickydenik.cz, 31.1.2016)