Rodina Kodetova podporuje dobrou věc – Nadační fond Domácí anděl

Víte, co je to telemedicína? Je to moderní neustálé monitorované sledování pacienta lékařem. A to i tehdy, když žijí v domácím prostředí. Jenže má to jeden háček – tuto metodu nehradí zdravotní pojišťovny.

Proto byl založen nadační fond Domácí anděl. Chce významně podporovat zavádění telemedicíny do běžných léčebných postupů a umožnit tak pacientům mít svůj zdravotní stav pod neustálým dohledem lékaře i když jsou doma.

Patronkou nadačního fondu Domácí anděl je herečka Barbora Šporclová Kodetová. „Posláním nadačního fondu je mimo jiné dostat do povědomí tento moderní způsob zdravotní péče, a umožnit tak rozšíření metody vzdáleného monitoringu mezi co největší počet pacientů“ zdůvodňuje herečka.

Moderní monitoring pro potřebné

Víru v budoucnost telemedicíny má i spisovatelka Soňa Kodetová, manželka herce Jiřího Kodeta, která je členkou správní rady Domácího anděla. „Každý má svůj příběh péče o nemocného člověka. Já věřím, že i prostředí, přítomnosti blízkých a dobrá psychická pohoda má vliv na léčbu. Myslím, že u vhodných diagnóz přináší telemedicína nové možnosti, jak mít stav pacienta neustále pod kontrolou lékaře, a při tom zůstat v domácím prostředí. Jelikož telemedicína v současné době není v Česku hrazena zdravotními pojišťovnami, budeme pomáhat těm, pro které bude tento způsob péče přínosem, ale nemohou si to sami dovolit,“ říká Soňa Kodetová.

Umělci pro charitu

Charitativní recepci, pořádanou Domácím andělem, podpořili svým vystoupením Pavel Šporcl a Láďa Kerndl. Během této akce převzal Domácí anděl výtěžek z aukce, ve které byla vydražena díla věnovaná umělci Adolfem Bornem a Petrem Faltusem. Aukce přinesla 49 tisíc korun! Další šek ve výši 900 tisíc Kč převzal fond od svých partnerů. „Naší ambicí není zařadit se mezi největší nadační fondy, ale chceme být fondem, který účelově a adresně rozděluje přijaté dary mezi potřebné. V současné době již máme podepsáno několik společných dohod o spolupráci s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb,“ poděkovala všem dárcům Soňa Kodetová.

Co na to odborník

Telemedicínu si pochvaluje MUDr. Jaroslav Januška, kardiolog, který se dlouhodobě věnuje využití telemonitoringu při léčbě svých kardiologických pacientů. „Sledování pacientů přes internet zrychluje diagnostiku některých poruch srdečního rytmu, umožňuje rychlejší úpravu léčby, snižuje počty hospitalizací a návštěv u lékaře,“ říká kardiolog a dodává: „Podobné zkušenosti mají i lékaři z plicní ambulance či diabetologie.“

Zajímavá čísla o telemedicíně

  • snižuje úmrtnosti pacientů o 45 %
  • snižuje hospitalizace v důsledku mimořádných událostí o 20 %
  • 15 % méně počtu návštěv na pohotovosti
  • snižuje plánované hospitalizace o 14 %
  • snižuje počet dnů strávených v nemocnici o 14%

http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/371326/rodina-kodetova-podporuje-dobrou-vec-nadacni-fond-domaci-andel.html

(blesk.cz, 9.2.2016)