Pomáháme moderní medicíně

1. Pan Radmil Tomáš z Bohumína může být díky Domácímu Andělovi zapojen do projektu vzdáleného monitoringu pacientů kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.

2. Domácí Anděl pomáhá také kardiologickým pacientům – mimo jiné uhradil  monitoring moderním EKG holterem panu Janu Schee z Háje ve Slezsku.