Prezentace telemedicíny na Slezské univerzitě

Týden prevence na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě byl zahájen odbornými semináři pro studenty i širokou veřejnost. Na půdě Slezské univerzity hovořil 18.4.2018 na téma Telemedicína také Ing. Pavel Valeček. Seznámil přítomné s podstatou využití telemedicíny a jejím zaváděním do praxe a vyzdvihnul přínos Nadačního fondu Domácí anděl, jemuž poděkoval za podporu telemedicínských projektů.