Základním účelem Nadačního fondu Domácí anděl je podporovat zavádění telemedicíny v rámci moderních léčebných postupů. Pacienti jsou pod dohledem odborníků, ale v domácím prostředí. Zároveň je posláním nadačního fondu dostat do povědomí tento způsob péče, diagnostiky a monitoringu na dálku mezi širokou skupinu pacientů a jejich blízkých.

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR v současné době nehradí pacientovi náklady na pořízení zařízení pro dálkový monitoring on-line a jeho použití pro domácí prostředí a z těchto důvodů řada pacientů zůstává v nemocnici, případně musí pravidelně a často docházet na ambulantní ošetření, i když by byla možná asistovaná léčba.

Chceme pomáhat těm, kteří to budou opravdu potřebovat a nemohou si to sami dovolit.

Věříme, že domácí prostředí, podpora blízkých a rodiny má výrazný vliv na psychiku pacienta a pozitivně ovlivňuje průběh léčby. Věříme, že tento způsob léčby je budoucnost zdravotnictví, nejen díky obrovským úsporám státního rozpočtu, ale zejména pro “lepší” život pacientů ať už chronicky nemocných, pooperačních a nemohoucích.

Další informace o nadačním fondu najdete v sekci aktivní projekty a jak pomáháme.

Jak můžete pomoci vy?

Naše projekty můžeme realizovat hlavně díky vaší podpoře. Podpořit nás můžete finančními či věcnými dary, partnerstvím, propagací nebo formou grantu.

Více informací