Jak propojit generace

Vroce 2050 by měla být třetina české populace starší 65 let. Vyplývá to z odhadů Českého statistického úřadu. Nejrychleji rostoucí skupinou obyvatel budou lidé nad 85 let. Období takzvaného kvalitního života je nicméně v současnosti v Česku zhruba 63 let. Znamená to, že třetina lidí bude odsouzena k životu nekvalitnímu?

To určitě ne. Naším cílem musí být prodloužit období, kdy žijeme zdravý a plnohodnotný život. V některých vyspělých zemích, třeba v Norsku, je očekávaná doba života již dnes téměř o 10 let delší než ta v Česku. I moderní technologie mohou přispět ke zlepšení kvality života starších lidí a chtěla bych se podělit o několik příkladů.

Zhruba před 15 lety jsem začala pracovat v zahraničí. Chtěla jsem udržovat pravidelný kontakt své dcery s mými rodiči. Videohovory to bez problémů umožnily a hned první Vánoce jsem rodičům splnila jejich velké přání – notebook s kamerou. To mě donutilo přemýšlet nad tím, kolik starších lidí současný hyperpropojený svět sociálně vyloučí jen proto, že nemají přístup k technologiím nebo je neumí používat.
Zatímco nejmladší generace se narodila jako digitální, lidé starší 70 let o možnostech technologií často nemají povědomí. Čím více fungujeme a sdílíme v digitálním světě, tím více se mohou cítit vyloučení a osamělí. Jak se spojit s vnoučaty, když nepoužívají Facebook, Skype nebo ani neumějí poslat SMS? Jak zůstat v obraze, když to neumějí s internetem a nemluví anglicky? Zvýšení jejich digitální kompetence, tedy schopnosti využívat moderní technologie, může mít velmi pozitivní dopad, i když jim děti neodcestují do daleké ciziny.
Dalším důležitým trendem je telemedicína. S využitím technologií se pacientům otevírá možnost získat vzdálenou lékařskou pomoc bez nutnosti odborníka pokaždé osobně navštívit. Díky IT mohou s lékaři problémy konzultovat na dálku. To velmi pomáhá hlavně těm, pro které je velmi těžké chodit nebo kteří bydlí na odlehlých místech. A samozřejmě to také šetří čas lékařům…

Jsem velkým příznivcem takzvané preventivní medicíny. Často mluvíme o internetu věcí v souvislosti s byznysem nebo inteligentní domácností, ale obrovský potenciál má i pro zdravotnictví. Představte si zdravotnické zařízení, které využívá technologie ke sběru dat o pacientech. Může pak snadno analyzovat jejich zdravotní stav. Pokud se objeví signály naznačující zhoršení zdravotního stavu, může lékař sám pacienta kontaktovat, připomenout mu, že si má vzít lék, nebo upravit způsob jeho léčby.
Když mluvíme o digitální době, zpravidla nemyslíme na starší generace. Existuje přitom mnoho oblastí, v nichž mohou technologie pozitivně ovlivnit jejich životy. Nemusíme kvůli tomu čekat na realizaci sci-fiscénářů, spoustu jednoduchých kroků můžeme udělat už teď. Například naučit naše rodiče základní věci, které jim umožní být s námi pravidelně v kontaktu a překlenout možnou sociální propast.

(Hospodářské noviny, autorka: Biljana Weber, šéfka Microsoftu ČR, 13.6.2016)